Katedra Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu obchodzi w tym roku 90-cio lecie istnienia. Początkowo zakład zlokalizowany był w Collegium Maius przy ul. Fredry 10 a od początku lat trzydziestych w obecnym budynku czyli w Collegium Anatomicum przy ul. Święcickiego 6. Pierwszym kierownikiem była Prof. Helena Gajewska (1920-1922), a potem kolejno Prof. Tadeusz Kurkiewicz (1922-1960), Prof. Kazimierz Miętkiewski (1960-1973), Prof. Andrzej Łukaszyk i Prof. Maciej Zabel (2006-).

Obok działalności dydaktycznej w zakresie histologii, embriologii i cytofizjologii, od kilkunastu lat także w języku angielskim, zakład prowadzi także intensywne badania naukowe. Główne kierunki badań ostatnich lat oraz obecnie związane są z endokrynologią doświadczalną, histofizjologią układu rozrodczego, biologią nowotworów, patomechanizmem chorób nerek u dzieci, hepatologią i immunologią doświadczalną oraz histofizjologią naczyń krwionośnych. Pracownicy zakładu otrzymywali najwyższe nagrody naukowe krajowe i resortowe, pełnili wiele kluczowych stanowisk w towarzystwach naukowych i instytucjach kierujących nauką. Do wychowanków zakładu, którzy zostali profesorami i pełnili kierownicze stanowiska należą m.in. K. Dux, T. Pawlikowski, J. Słotwiński, S. Soszka i M. Walczak.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój katedry, dotyczący modernizacji i nowoczesnego wyposażenia bazy naukowej i dydaktycznej. Wyremontowano salę ćwiczeń i zainstalowano 80 stanowisk komputerowych umożliwiających obserwację wirtualnych preparatów histologicznych, rozwiązywanie zadań np. z cytofizjologii. Wyremontowano, doposażono i stworzono nowe pracownie naukowe wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę do badań morfologicznych i biologii molekularnej.

Nowe podręczniki do przedmiotu Histologia oraz Embriologia pod redakcją prof. Macieja Zabla

Możliwość komentowania jest wyłączona.